Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
AKUcenter Højagergaard
AKUcenter Højagergaard
Højagergård Topfrise 1

STU - Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

Der bygges kaninbure Elever 2015 i bålhytten de selv har bygget
Den årlige idrætsdag Praktik på motorværksted 
Julie instrueres på maskinsnedkeriet Bobby får anledning til at bruge sit traktorkørekort
Koncentration på gokartbanen Fælles madlavning og spisning
Kaniner sætter pris på klap og omsorg Pas på tommelfingeren!

Eleverne i STU

Komplet STU beskrivelse

(Åbner som PDF i nyt vindue)

Se nyhedsarkivet
med div. STU aktiviteter
her


STU på Højagergaard

Den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse er målrettet mod unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke - selv med socialpædagogisk støtte - vil kunne gennemføre en ungdomsuddannelse på normale vilkår.

Formål:
At etablere et udviklingsforløb for unge mennesker, som står over for at skulle træffe et valg omkring arbejde og uddannelse. Forløbet planlægges med udgangspunkt i afklaring, uddannelse og udvikling. Uddannelsen skal ses som en portal til anden uddannelse og fremtidige beskæftigelse, i eller uden for den beskyttede del. Uddannelsen tilrettelægges individuelt og i samarbejde med UU vejleder med udgangspunkt i den unges ønsker, og der tilstræbes et forløb, hvor afklaring af personlige, faglige og sociale ressourcer opnås.
Uddannelsen er delt op i en almen, specifik og praktisk del.

Uddannelsen indeholder:

Dansk: Læsning, formulering, samtale

 • Kommunikation: informationssøgning, sms, internet, etik og sikkerhed
 • Identitet: hvem er jeg, hvad er mit handicap, indsigt i egne ressourcer
 • Familie & kultur
 • Botræning: Almindelig husholdning, indkøb, planlægning
 • Matematik: Almene regnearter, pengeregning, økonomi, budgetlægning
 • Idræt og fysiske aktiviteter: kroppens funktionsmåde. Den fysiske aktivitets betydning for sundheden, idræt og kammeratskab
 • Sundhed og livskvalitet: kostens betydning for kroppens evne til at præstere, "Ha' det godt"
 • Konflikthåndtering: kropssprog, den gode samtale, op og nedtrapning af konflikter
 • Sundhed og hygiejne: Herunder rengøring, bakterier, personlig hygiejne, livsstile
 • Arbejdsidentitet: Mødestabilitet, grundlæggende normer og regler på arbejdspladsen, ansvarlighed, pligter og rettigheder
 • Samarbejdsøvelser
 • Samfundsfag generelt: demokrati, livsanskuelse og kultur
 • Fritid og bolig

Undervisningen i STU tager udgangspunkt i den enkelte, dvs. at der dels tages hensyn til det individuelle faglige niveau og dels, hvilken læringsmetode, der fungerer bedst for den enkelte.

Undervisningen er derfor delt op ud fra to forskellige læringsmetoder:

 1. Den praktiske
  Den praktiske undervisning henvender sig til de unge, som profiterer af en undervisning, der primært tager udgangspunkt i praktisk arbejde. Dvs. at målene for periodens emne så vidt muligt bliver opfyldt via praktiske opgaver. Det være sig korte forløb som madlavning eller et længere projektforløb, som at bygge en bålplads.
  Der tages udgangspunkt i den enkeltes læringsstrategi og sidemandsoplæring med relevant teori afstemt efter den enkeltes ressourcer.
 2. Den teoretiske
  Den teoretiske henvender sig til de unge, som bedst tilegner sig viden ved at:
  - lytte
  - læse
  - undersøge
  - diskutere
  - udføre praktiske opgaver

Begge grupper vil opleve, at der er ture og ekskursioner ud af huset, til relevante virksomheder, kulturelle oplevelser eller med skoletjenester som mål. Det vil være ture, som tager udgangspunkt i det emne, der berøres i den enkelte periode.

Ud fra en struktureret og skemalagt dag, arbejdes der modul vis med værkstedsundervisning, praktikker og teori. Uddannelsen eller dele deraf sluttes af med et kompetencebevis, hvor de enkelte moduler, arbejdsprocesser og funktioner attesteres og bedømmes.

Personale i STU

Morten


Morten Olsen

Tlf.: 3018 4664
myols@frederikssund.dk

Socialpædagog


Marianne 120x160

 
Marianne Lundgren Madsen 

Tlf.: 3018 4669
mlmad@frederikssund.dk

Lærer

 

Nikolaj
 

Nikolaj Månsson

Tlf.: 3018 4658
nmaan@frederikssund.dk


Socialpædagog


   
 

 

   


Nyheder

Kalender

1. januar - 31. december 2018
Lukke- og aktivitetsdage for elever og medarbejdere i 2018

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /STU---Ungdomsuddannelse